Social media buttons

腾讯视频

用户
 • 0.0
 • 评分_0
 • 29
Softonic
 • 8
 • 评分_8
 • 评分_8
您的投票:
您的投票
 1. 0
软件授权:
免费软件
语言:
简体中文
操作系统:
 • iPhone
最新版本:
3.8.1 iPhone 2015-03-25
最近一个月下载量:
397
开发者:
官方网站
关闭

腾讯视频 is full compatible with:

 • iOS 4.0
 • iOS 4.1
 • iOS 4.1.1
 • iOS 4.2
 • iOS 4.2.1
 • iOS 4.0.1
 • iOS 4.3
 • iOS 4.3.1
 • iOS 4.3.2
 • iOS 4.3.3
 • iOS 4.3.4
 • iOS 4.3.5
 • iOS 5.0
 • iOS 5.1
 • iOS 5.1.1
 • iOS 6.0
腾讯视频还兼容
关闭

Available languages

 • 简体中文
关闭

腾讯视频的版本

腾讯视频的所有版本
版本 软件授权 语言 操作系统 下载
腾讯视频 3.8.1 iPhone 2015-03-25 免费软件 Chinese Simp
 • iOS 4.0
 • iOS 4.1
 • iOS 4.1.1
 • iOS 4.2
 • iOS 4.2.1
 • iOS 4.0.1
 • iOS 4.3
 • iOS 4.3.1
 • iOS 4.3.2
 • iOS 4.3.3
 • iOS 4.3.4
 • iOS 4.3.5
 • iOS 5.0
 • iOS 5.1
 • iOS 5.1.1
 • iOS 6.0
下载

您知道一个新的版本? 通知我们

请及时通知我软件升级信息,并将该软件添加到我的收藏列表

关闭

使用限制

新视界,心出发

维克多

最新改进

 • 版本 3.8.1 中的新功能

 • 修复些体验问题,用起来更爽哦~

注意

点击“免费下载”进入App Store商店下载及安装您的正版免费游戏

最近更新: 2015-03-25

你认为腾讯视频怎么样?

您的虚拟形象
所有评论
免费下载 腾讯视频

Top Downloads: 视频软件

赞助
 1. 快播最新高清播放器

全部有关腾讯视频

腾讯视频的相关软件

腾讯视频 腾讯视频

Softonic
 • 8
 • 8
用户
 • 5.1
 • 5.1
下载

补充腾讯视频

 • 我们不知道还能为腾讯视频补充什么 你知道吗 通知我们